Kjell IT-inspirerar i Göteborg

Den 23:e april kommer Kjell och Pektanten föreläsa och prata IT på en IT-konferens i Göteborg. Så här står det i förklaringen: ”IT-Lyftet är ett projekt som förenar kompetensutveckling av äldreomsorgspersonal med behovet av ett nytt innehåll i äldreomsorgen. Med hjälp av ny teknik ges möjlighet till nya och stimulerande aktiviteter för de äldre. Den…