Den 23:e april kommer Kjell och Pektanten föreläsa och prata IT på en IT-konferens i Göteborg. Så här står det i förklaringen:

IT-Lyftet är ett projekt som förenar kompetensutveckling av äldreomsorgspersonal med behovet av ett nytt innehåll i äldreomsorgen. Med hjälp av ny teknik ges möjlighet till nya och stimulerande aktiviteter för de äldre. Den 23 april avslutas projektet med en konferens, där bland andra tv-profilen Kjell Eriksson medverkar.

Kjell ligger bakom dokumentärfilmen om de som inte har tillgång till Internet (De bortkopplade), och Kjell är också skaparen av utnämningen av ”Årets Modernaste Pensionär”. Som bekant är Kjell också galet teknikintresserad, så uppdraget att medverka på IT-konferensen känns självklar.

Läs mer här:

http://www.grkom.se/download/18.1d4b901414507a228c0f5d/1397633356176/Kjell+Eriksson+inspirerar+vid+IT-konferens+2014-04-16.pdf